Fotballturnering i Florø.
Fredag 14. mars til
sundag 16. mars - 2014

Førebels kampoppsett

Dato: 3 MAR av harald

Eit førebels kampoppsett er no klart. Endeleg oppsett vert lagd ut den 8. mars.

Laurdag 9. mars (Oppdatert 8. mars)

StartKlasseHeimelag Bortelag  KlasseHeimelag Bortelag
09:00G2003Florø 1 Florø 2  G2002Florø 4 Florø 3
09:15J2003Tambarskjelvar 2 Florø 1  J2003Tambarskjelvar 1 Florø 2
09:30G2003Tambarskjelvar Florø 1  J2003Jølster Førde
09:45G2002Jølster Florø 3  G2002Førde 4 Florø 2
10:00G2003Jølster Florø 2  J2003Tambarskjelvar 1 Florø 1
10:15G2002TMFK Florø 3  G2002Vikane Florø 1
10:30G2003Hyllestad Tambar  G2001TMFK 1 Florø 6
10:45G2002TMFK Jølster  J2003Tambarskjelvar 2 Jølster
11:00G2002Vikane Førde 4  J2003Tambarskjelvar 1 Førde
11:15G2002Jølster Florø 4  G2001TMFK 2 Florø 5
11:30J2003Tambarskjelvar 1 Jølster  G2002Hyllestad Florø 2
11:45G2003Hyllestad Florø 1  G2001TMFK 1 Florø 1
12:00G2002Dale Florø 3  J2003Tambarskjelvar 2 Førde
12:15J2003Hyllestad Florø 1  G2003Tambarskjelvar Jølster
12:30G2003Hyllestad Florø 2  G2001TMFK 2 Florø 3
12:45G2002Vikane Hyllestad  G2002Jølster Dale
13:00G2002Førde 4 Florø 1  J2003Tamberskjelvar 1 Gaular
13:15G2003Hyllestad Jølster  J2003Jølster Florø 1
13:30J2003Førde Gaular  G2003Tambarskjelvar Florø 2
13:45G2002Dale Florø 4  G2002Vikane Florø 2
14:00Premieutdeling  G2001 Eid Florø 2
14:15G2003Jølster Florø 1  J2003Tambarskjelvar 2 Gaular
14:30G2002Førde 4 Hyllestad  J2003Hyllestad Florø 2
14:45G2002TMFK Dale  J2003Hyllestad Florø 2
15:00G2001Førde 2TMFK 1  G2002Hyllestad Florø 1
15:15G2001Førde 1Eid  G2001Dale 1 TMFK 2
15:30G2001Dale 2 Florø 5  J2003Hyllestad Gaular
15:45G2001TMFK 2 Florø 4  G2001Førde Halbrend ATMFK 1
16:00G2001Førde Halbrend B Florø 2  G2002TMFK Florø 4
16:15G2001JølsterTMFK 1  G2001Dale 2 Eid
16:30G2001Førde 1TMFK 2  G2001Førde 5Florø 1
16:45G2001Førde Halbrend BJølster  G2001Florø 6Florø 4
17:00G2001Førde Halbrend AFlorø 3  G2001Førde 2Florø 1
17:15G2001Førde 5Dale 1  G2001Førde Halbrend BEid
17:30G2001Førde 2Dale 2  G2001Førde 1Florø 2
17:45G2001Førde 5Jølster  G2001Dale 1 Florø 4
18:00G2001Florø 3Florø 6  G2001Førde Halbrend AFlorø 5
18:15G2001Florø 1Dale 1  G2001JølsterFlorø 2
18:30Premieutdeling
18:45G2001Førde 2Florø 6  G2001Førde Halbrend ADale 2
19:00G2001Førde 5Florø 3  G2001Førde 1Florø 5
19:15G2001Florø 1Florø 2  G2001Førde Halbrend BFlorø 4

Sundag 10. mars *Førebels (oppdatert 7. mars)

StartKlasseHeimelag Bortelag  KlasseHeimelag Bortelag
09:30G2006Eikefjord 1 Florø 1 G2005Florø 1 Florø 3
09:45G2006Eikefjord 2 Florø 2 G2005Florø 2 Florø 4
10:00G2006Førde Florø 3 G2006Eikefjord 1 Florø 4
10:15G2005Florø 2 Florø 3 G2005Tambarskjelvar 1 Florø 1
10:30G2005Tambarskjelvar 2 Florø 4 G2006Førde Florø 1
10:45G2006Eikefjord 2 Florø 5 G2006Eikefjord 1 Florø 2
11:00G2005Tambarskjelvar 1 Florø 3 G2006Florø 3 Florø 4
11:15G2005Tambarskjelvar 2 Florø 2 G2005Florø 1 Florø 4
11:30G2006Eikefjord 2 Florø 4 G2006Førde Florø 5
11:45J2004Tambarskjelvar Florø 2 G2006Eikefjord 1 Florø 3
12:00J2004Tambarskjelvar Florø 2 G2006Florø 1 Florø 4
12:15G2006Eikefjord 2 Førde  G2005Tambarskjelvar 1 Florø 2
12:30G2006Florø 1 Florø 2 G2004Høyang Florø 1
12:45G2006Florø 3 Florø 5 G2005Tambarskjelvar 2 Florø 3
13:00Premieutdeling
13:15G2004Høyang Florø 4 G2006Florø 2 Florø 5
13:30J2004Tambarskjelvar Florø 1 G2005Tambarskjelvar 1 Florø 4
13:45J2004Tambarskjelvar Florø 1 G2005Tambarskjelvar 2 Florø 1
14:00G2004Flatene 1 Florø 3 G2004Dale 2 Høyang
14:15G2004Dale 1 Florø 5 G2004Tambarskjelvar Jølster 2
14:30J2004Florø 1 Florø 2 G2004Flatene 2 Florø 4
14:45J2004Florø 1 Florø 2 G2004Dale 2 Jølster 1
15:00G2004Tambarskjelvar Florø 5 G2004Dale 1 Jølster 2
15:15G2004Flatene 2 Høyang  G2004Florø 4 Jølster 1
15:30G2004Dale 2 Florø 3 G2004Flatene 1 Florø 1
15:45G2004Tambarskjelvar Florø 2 G2004Jølster 2 Florø 5
16:00G2004Flatene 2 Florø 1 G2004Dale 1 Florø 3
16:15G2004Florø 5 Florø 2 G2004Flatene 1 Jølster 1
16:30Premieutdeling
16:45G2004Florø 1 Florø 4 G2004Florø 2 Flatene 2
17:00G2004Jølster 2 Florø 2 G2004Tambarskjelvar Dale 1
17:15G2004Jølster 1 Florø 3 G2004Dale 2 Flatene 1

Kommentarar

Legg att ein kommentar

Vær venleg å fylle i ditt fulle namn

Skriv din kommentar